Asset Publisher Asset Publisher

Szkody od wiatru i okresowy zakaz wstępu do lasu

Ze względu na znaczne uszkodzenie drzewostanów przez wiatry, część lasów Nadleśnictwa Wyszków została objęte okresowym zakazem wstępu do lasu.

Szkody występują na terenie lasów położonych w gminie Brańszczyk, w leśnictwie Natalin. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z lasów nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków wprowadził zakaz wstępu na terenach objętych klęską.

Zakaz obowiązuje od 23 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje o obszarach objętych okresowym zakazem wstępu do lasu można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach.