Asset Publisher Asset Publisher

Samolot pomoże w razie pożaru Kampinoskiego Parku Narodowego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie i Kampinoski Park Narodowy podpisały porozumienie dotyczące wykorzystania samolotu gaśniczego. Na mocy zawartego porozumienia samolot, pozostający z dyspozycji warszawskiej dyrekcji będzie pomagał gasić pożary także w parku.

Pożary zagrażają również obszarom Kampinoskiego Parku Narodowego, który przecież bezpośrednio sąsiaduje z terenami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

          Zgodnie z porozumieniem, Kampinoski Park Narodowy będzie partycypował w kosztach utrzymania Leśnej Bazy Lotniczej oraz pokryje koszty lotów gaśniczych wykonywanych na swoim terenie. Ostatecznie jednak środki na ten cel (i wiele innych) KPN otrzyma w ramach wsparcia z funduszu leśnego Lasów Państwowych.

Trwa akcja ochrony przeciwpożarowej lasów. Tereny leśne monitorowane są za pomocą kamer umieszczonych na specjalnych wieżach zwanych dostrzegalniami, patrolowane są również z ziemi. Dzieje się tak nie tylko na terenie Lasów Państwowych.

          Na czas akcji bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej RDLP w Warszawie czarteruje samolot PZL 18M Dromader. To lekka jednostka o dużym zasięgu i zbiorniku pozwalającym na jednorazowe zabranie 2,5 tysiąca litrów wody.

  Wykorzystanie samolotów pozwala znacząco przyspieszyć akcję gaśniczą i ułatwia jej prowadzenie z powierzchni ziemi. Tylko od 6 kwietnia br. samolot uczestniczył w gaszeniu ośmiu pożarów lasu wykonując w sumie 15 zrzutów wody.

          W 2019 roku Dromader stacjonujący w Leśnej Bazie Lotniczej na lotnisku Warszawa-Babice brał udział w gaszeniu 20 pożarów, wykonując przy tym 61 zrzutów wody. Gasząc pożary lasu samolot wylatał ponad 32 godziny.

 

          Kampinoski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 38,5 tysiąca hektarów, a otaczająca go strefa ochronna to ponad 37,7 tysiąca ha. KPN wraz z lasami RDLP w Warszawie tworzy zielony pierścień otaczający stolicę. Podobnie jak lasy wokół Warszawy jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców stolicy, którzy cenią sobie kontakt z przyrodą i wypoczynek na jej łonie.