Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie Lasów Państwowych ze Służbą Więzienną

Lasy Państwowe zacieśniają współpracę ze Służbą Więzienną. Chodzi o możliwość zatrudniania skazanych przez nadleśnictwa.

Aby podkreślić wolę wspólnego działania, Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie. 15 września dokument podpisali szefowie Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.

– Każdy pobyt poza murami, a tym bardziej pobyt w lesie, w otoczeniu przyrody, to dla skazanych wyjątkowa okoliczność. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zrobić coś dobrego dla lasów – powiedział Edward Siarka, wiceminister w resorcie klimatu i środowiska.

Szczegółowe zasady zatrudniania osadzonych, w tym dotyczące wynagradzania, określą umowy zawierane pomiędzy nadleśnictwem a dyrektorem konkretnych placówek.

Współpracując z zakładami karnymi, chcemy przede wszystkim kierować osadzonych do prac, które nie wymagają fachowego przygotowania. Chodzi o takie zajęcia, które będą dla nich bezpieczne – podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Niektóre nadleśnictwa już mają praktykę we współpracy z zakładami karnymi. Wieloletnie doświadczenia łączą Zakład Karny w Wołowie z tamtejszym nadleśnictwem.  Skazani pracowali w lasach przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych i grodzeniu upraw leśnych, uprzątali śmieci i budowali skrzynki lęgowe dla ptaków.

– Naszą intencją jest, by dobre doświadczenia współpracy więziennictwa i leśników pokazywać jak najszerzej, zachęcając innych do podobnych działań – mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. – Zarówno Służba Więzienna, jak i Lasy Państwowe to sprawnie działające instytucje, z dobrze przygotowaną i odpowiedzialną kadrą. To gwarantuje, że porozumienie będzie skutecznie wcielane w życie.

Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody.