Asset Publisher Asset Publisher

Niebezpiecznie sucho w warszawskich lasach

Nadal utrzymuje się trzeci – najwyższy – stopień zagrożenia pożarowego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Oznacza to, że w lasach jest bardzo sucho, a pożar może wywołać nawet niedopałek papierosa.

          Przed nami kolejny ciepły weekend. Pogoda zachęca do wyjścia na spacer do lasu czy parku. Lasy otaczające Warszawę są miejscem rekreacji i wypoczynku wielu osób, jednak panująca obecnie susza wymaga od nas szczególnej ostrożności w czasie wizyty w lesie.

          Przed wyjściem do lasu warto sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Można to zrobić korzystając z map dostępnych na stronie internetowej Lasów Państwowych i stronie Banku Danych o Lasach oraz w aplikacji mobilnej mBDL. Mapy te są aktualizowane dwa razy w ciągu dnia – po zebraniu danych z pomiarów terenowych o godz. 9:00 i 13:00. Znajdują się tam również informacje o wprowadzonych okresowych zakazach wstępu do lasu.

W tej chwili w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie nie ma zakazów wstępu do lasu, jednak sytuacja pogodowa jest bardzo trudna i nie wykluczone, że nadleśniczowie będą musieli podjąć takie kroki. Jeśli na danym terenie przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 utrzymuje się na poziomie niższym niż 10% nadleśniczy ma obowiązek wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Takie działanie ma zabezpieczyć tereny leśne przed np. przypadkowym zaprószeniem ognia.

Warszawscy leśnicy apelują by podczas wycieczek do lasu zachować szczególną ostrożność, nie korzystać z otwartego ognia, powstrzymać się od palenia tytoniu, a w przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną.

          Wybierając się do lasu pamiętajmy również, że nadal obowiązują przepisy związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nawet w lesie należy unikać grupowania się oraz zachować odpowiednie odstępy od innych osób. Spacerując po terenach leśnych nie ma konieczności noszenia maseczki. Dla bezpieczeństwa własnego i innych trzeba ją jednak założyć na parkingu czy miejscu postojowym.

          O tym jak bezpiecznie korzystać z lasów w czasie pandemii informuje umieszczona poniżej grafika.