Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

          Już w sobotę 21 marca będziemy obchodzić nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Międzynarodowy Dzień Lasów. W tym roku hasłem przewodnim MDL są „Lasy i różnorodność biologiczna. Zbyt cenne by je stracić”.

          Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku, by uświadamiać społeczeństwom rolę jaką spełniają lasy w codziennym życiu każdego człowieka. Tegoroczne hasło zwraca uwagę na znaczenie lasów i zadrzewień dla ochrony różnorodności biologicznej naszej planety. Lasy odpowiadają za ok 80% lądowej różnorodności biologicznej.

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od innych części świata, powierzchnia naszych lasów oraz zasoby drewna z roku na rok są coraz większe. Lasy pokrywają obecnie blisko 30% powierzchni Polski, a każdego roku polscy leśnicy sadzą blisko 500 milionów nowych drzew.

          Polskie lasy pełnią wiele funkcji – są źródłem drewna - odnawialnego, ekologicznego i wielofunkcyjnego surowca, kształtują klimat, są miejscem rekreacji i wypoczynku, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla, są również miejscem życia wielu cennych i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. To wszystko dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej prowadzonej przez leśników.

          Każdy z nas może korzystać z lasu na wiele sposobów, pamiętajmy by robić to odpowiedzialnie i dbać o otaczające nas środowisko, zwłaszcza w sąsiedztwie wielkiego miasta.