Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat - Zmiany kadrowe w nadleśnictwach

Z dniem 7 maja 2020 r. Pan Marek Bączek został powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

Marek Bączek był dotychczasowym zastępcą nadleśniczego w tym nadleśnictwie. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Pracę zawodową  w jednostkach Lasów Państwowych rozpoczął w 1997 roku na stanowisku podleśniczego awansując następnie na stanowiska: strażnika leśnego, leśniczego i zastępcy nadleśniczego.

Natomiast w dniu 8 maja 2020 r., w związku z przejściem na emeryturę p. Ryszarda Świderskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Garwolin, nowym nadleśniczym został p. Piotr Uścian-Szaciłowski - dotychczasowy nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

          Piotr Uścian-Szaciłowski od 2001 roku kierował Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka. W latach 1997-2001 był nadleśniczym Nadleśnictwa Garwolin.