Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Zmiany w trybie funkcjonowania biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (aktualizacja)

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), do dnia 24 maja 2020 r. pozostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów w biurze RDLP w Warszawie.

Zmiany w funkcjonowaniu biura RDLP w Warszawie od dnia 25.05.2020 r.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), ustala się, że od dnia 25.05.2020 r.;

-     interesanci mogą osobiście dostarczać wnioski i dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji leśnej, a także inne dokumenty związane z zapewnieniem pomocy obywatelom, w tym skargi, wnioski, petycje do punktu podawczego w siedzibie biura RDLP w Warszawie;

-    interesanci, w szczególności będący stroną postępowania administracyjnego, mają zagwarantowane prawo wglądu w akta prowadzonych na ich wniosek postępowań oraz uzyskiwania wyjaśnień odnośnie prowadzonych spraw od właściwych pracowników RDLP w Warszawie;

-     do odwołania obowiązuje zasada, że w tym samym czasie w biurze RDLP nie może przebywać więcej niż jeden interesant korzystający z prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych lub uzyskujący wyjaśnienia od pracowników RDLP w Warszawie:

-    decyzje administracyjne wysyłane będą Pocztą Polską lub z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie z wyłączeniem możliwości odbierania osobistego.

 

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, mailowo lub telefonicznie.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.