Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne 3 lata z certyfikatem PEFC

Gospodarka leśna w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie prowadzona jest w sposób zrównoważony z zachowaniem trwałości lasów i ich wielofunkcyjności, ponadto daje możliwość oferowanie podmiotom z sektora papierniczo-drzewnego drewna z logo PEFC. Potwierdził to audyt wznawiający w systemie PEFC.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest największą na świecie organizacją, która zajmuje się certyfikacją gospodarki leśnej. Od ponad 20 lat pomaga w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, potwierdzając tym samym spełnianie wysokich standardów w gospodarce leśne oraz pochodzenie drewna z właściwie zarządzanych lasów.

W grudniu 2019 r. audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S. A. przeprowadzili ocenę gospodarki leśnej oraz zgodność podejmowanych działań ze standardami PEFC. Ocena prowadzona była na terenie Nadleśnictw: Płońsk, Garwolin i Łochów, a także w biurze RDLP w Warszawie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest przedłużenie Certyfikatu Zrównoważonej Gospodarki Leśnej PEFC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie do 18 stycznia 2023 roku.

W kolejnych latach jednostki RDLP w Warszawie będą podlegały audytom okresowym prowadzonym przez PCBiC S.A. Podkreślić tu należy, że proces audytu przebiegał sprawnie, a współpraca z jednostką certyfikującą układała się bardzo dobrze.

Przyznany certyfikat PEFC obejmuje wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie.

*****

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie administruje lasami położonymi na terenie województwa mazowieckiego oraz niewielkim fragmentem lasów w województwie lubelskim. W jej skład wchodzi 14 nadleśnictw, a łączna powierzchnia lasów to 188 tysięcy hektarów. Najważniejszym gatunkiem tworzącym lasy RDLP w Warszawie jest sosna, której udział powierzchniowy bliski jest 80%.

Charakterystyczną cechą terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie jest rozczłonkowanie oraz zróżnicowana wielkość kompleksów leśnych. Większe z nich znajdują się w północnej i wschodniej części obszaru dyrekcji, na terenie Nadleśnictw: Pułtusk, Wyszków, Ostrów Mazowiecka i Łuków. Są to tereny Puszczy Kurpiowskiej, Puszczy Białej i Lasów Łukowskich.