Aktuelles Aktuelles

Dziś Międzynarodowy Dzień Lasów

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów są lasy i edukacja, a hasło brzmi „Naucz się kochać lasy”.

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

W tym roku duży nacisk położono na podkreślenie roli lasów dla przyszłych pokoleń. Dlatego, jak zapisano w jednym z komunikatów tegorocznego MDL wiedza, łącząca ze sobą nowoczesność i tradycję, to klucz do zachowania lasów w dobrym stanie. Według FAO leśnicy dobrze znają i rozumieją naturę, ale równocześnie poznają najnowocześniejsze technologie, by sprawnie i w zrównoważony sposób zarządzać lasami. Społeczności lokalne natomiast mają nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie ochrony zasobów leśnych oraz ich zrównoważonego pozyskania.  

Więcej o MDL na stronie FAO

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację leśną, gdyż to może zmienić świat na lepsze. Takie działanie może pomóc naukowcom, politykom, leśnikom i lokalnym społecznościom w zatrzymaniu procesu wylesiania oraz przywracaniu do życia zdegradowanych krajobrazów. W zamian za to zdrowe lasy przyczynią się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając na przykład środki do życia najbiedniejszym społecznościom świata oraz pomagając w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Co ważne Lasy Państwowe od wielu lat prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Tylko w 2018 roku z oferty edukacyjnej jednostek RDLP w Warszawie skorzystało łącznie ponad 280 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terenowe i wycieczki z leśnikami. W zeszłym roku uczestniczyło w nich ponad 25 tysięcy osób.

Kolejną ważną formą edukacji leśnej prowadzonej przez leśników z terenu RDLP w Warszawie są spotkania prowadzone w szkołach i przedszkolach. W ostatnim roku uczestniczyło w nich ponad 16 tys. uczniów i przedszkolaków. Prowadzenie zajęć przyrodniczoleśnych ma duże znaczenie dla przyszłości lasów, gdyż jak podkreślają w tym roku przedstawiciele ONZ „Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach”.

 

W tegorocznych komunikatach przedstawiciele organizacji napisali, że „pomaganie najmłodszym w rozumieniu natury sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dzieci mogą odkrywać lasy w salach lekcyjnych i w szkołach leśnych, spędzając czas na wycieczkach z przewodnikiem do lasów lub parków miejskich, albo mogą się uczyć o drzewach rosnących w ogrodach.”


divisions-and-others

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Asset Publisher Asset Publisher