Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne

W związku z wdrożeniem standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL (punkt 6.4 zasad i kryteriów FSC) na terenie w nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczone zostały ekosystemy referencyjne.

     Ekosystemy referencyjne, zwane również ekosystemami reprezentatywnymi, to obszary, na których, w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych.

     W pierwszej kolejności jako ekosystemy referencyjne w nadleśnictwach wyznaczane zostały powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. W grupie tej znalazły się m.in.: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, wybrane strefy ochrony całorocznej ptaków, wybrane cenne przyrodniczo siedliska, grunty pozostawione do naturalnej sukcesji, a także bory i lasy bagienne.

     Wyznaczone powierzchnie ekosystemów referencyjnych są weryfikowane i sukcesywnie uzupełniane.

     Szczegółowa lokalizacja tych obszarów została przedstawiona na załączonej poniżej mapie.

     Dodatkowe informacje dotyczące wyznaczonych powierzchni można uzyskać pod numerami telefonów właściwych nadleśnictw.

     Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące wyznaczonych ekosystemów referencyjnych można zgłaszać na adres właściwego nadleśnictwa lub Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (rdlp@warszawa.lasy.gov.pl).