Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Audyt legalności oprogramowania w biurze RDLP w Warszawie oraz jednostkach z zasięgu działania dyrekcji – 2021”

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „zaproszenie do składania ofert”, umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy przesłać do dnia 29.10.2021r. na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.”