Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i montaż oświetlenia LED w wybranych pomieszczeniach biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „Zapytanie ofertowe - Wymiana oświetlenia” umieszczonym na dole strony.

Oferty można składać osobiście w kancelarii biura RDLP w Warszawie w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienie dot. terminu realizacji zamówienia:

Uznaje się za wiążący termin realizacji zamówienia do maksymalnie 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Tym samym termin zaproponowany we wzorze umowy i ofercie tj. 28 lutego 2022 r. jest nieważny.