Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Zakup 12 dysków model AC76: 2TB, 7,2k, 2,5, w celu rozbudowy macierzy IBM Storwize V5010 (PN: 01AC381) wraz z ich instalacją i konfiguracją”.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w pliku „zaproszenie do składania ofert”, umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy przesłać do dnia 15.09.2021r. na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.”