Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Audyt legalności oprogramowania w biurze RDLP w Warszawie oraz jednostkach z zasięgu działania dyrekcji – 2023”.

Szczegółowy opis warunków oraz zakres postępowania znajduje się w załączniku pn. "Zaproszenie do składania ofert" do pobrania poniżej.

Ofertę należy przesłać do dnia 27.07.2023r. na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.