Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa zakupu i dostawy artykułów biurowych wg potrzeb Zamawiającego.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku „Materiały biurowe dla biura RDLP w Warszawie - Zapytanie ofertowe z załącznikami” umieszczonym na dole strony.

Ofertę należy przesłać do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15:00 na adres administracja@warszawa.lasy.gov.pl.