Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie przeciw quadom

Quady, motocykle crossowe czy samochody terenowe wjeżdżające do lasów nie tylko płoszą mieszkające w nich zwierzęta, niszczą rośliny i drogi, ale bywają też realnym zagrożeniem dla osób odwiedzających lasy.

zagrożeniem dla osób odwiedzających lasy.

W ostatnią niedzielę kwietnia strażnicy leśni z 5 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wołominie, funkcjonariuszami Państwowej Straży Łowieckiej i żołnierzami Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przeprowadzili na terenie poligonu wojskowego Zielonka akcję QUAD. Działania objęły teren 3 leśnictw – Rembertów, Leśniakowizna i Wola Grzybowska.

Celem wspólnej akcji była kontrola legalności wjazdu i parkowania pojazdów silnikowych na terenach leśnych.

Całodzienna akcja przyniosła efekty w postaci pouczenia 4 osób oraz nałożenia 11 mandatów karnych na łączną kwotę 4 600 zł. Policjanci uczestniczący w akcji zatrzymali dodatkowo 2 dowody rejestracyjne pojazdów wykorzystywanych do transportu quadów.

Leśnicy przypominają, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r o lasach: ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.