Asset Publisher Asset Publisher

Wsparcie Lasów Państwowych pomoże OSP w Porębach Nowych

Przekazane przez Nadleśnictwo Mińsk środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezbędnego do sprawnego działania OSP.

Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Nowych symboliczny czek, na ręce prezesa OSP Ireneusza Gałązki, przekazał nadleśniczy Piotr Serafin. W wydarzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Dobre – Tadeusz Gałązka, leśniczowie z terenu działania OSP oraz strażacy ochotnicy.

Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych problemów ochrony lasu stojących przed leśnikami – zagrożenia pożarowego, panującej suszy oraz zaśmiecania lasów na terenie gminy Dobre.

Każdego roku Nadleśnictwo Mińsk wspiera finansowo jednostki OSP funkcjonujące na jego terenie. Przekazane darowizny strażacy wykorzystują m.in. na zakup środków ochrony osobistej, specjalistycznego sprzętu gaśniczego, a także zakup lub doposażanie wozów bojowych.

Warto podkreślić, że dobra współpraca leśników z OSP ma ogromne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.