Asset Publisher Asset Publisher

Trwa akcja przeciwpożarowa w warszawskich lasach

Pod koniec marca na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ruszyła coroczna akcja przeciwpożarowa.

Rozpoczęły się codzienne dyżury przeciwpożarowe pełnione przez leśników w terenie, pracę rozpoczęły również Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne w nadleśnictwach i RDLP w Warszawie. W gotowości jest również samolot gaśniczy Dromader M18, stacjonujący w leśnej bazie lotniczej zlokalizowanej na warszawskim lotnisku Babice.

Podobnie jak w zeszłym roku, samolot będący w dyspozycji leśników w razie potrzeby pomoże również w gaszeniu pożarów na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. To wynik współpracy leśników z RDLP i KPN, którzy w tym celu podpisali stosowne porozumienie. Zgodnie z jego zapisami Park pokryje koszty ewentualnych akcji gaśniczych na swoim terenie, włączy się również w finansowanie utrzymania samolotu i bazy lotniczej.

Tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w czasie trwania akcji przeciwpożarowej są monitorowane z 33 specjalnych wież zwanych dostrzegalniami. W czasie pełnionych na nich dyżurów obserwowane są nie tylko tereny leśne, ale również przyległe do nich grunty. Takie działanie pozwala na szybkie wykrycie pojawiającego się dymu, powiadomienie straży pożarnej oraz podjęcie działań gaśniczych.

Odpowiednio zabezpieczone są również leśne parkingi i miejsca postojowe. Leśnicy wykonali w ich sąsiedztwie prawie 130 km specjalnych pasów zabezpieczających w postaci przeoranych bruzd. Mają one uniemożliwić przedostanie się ognia na tereny leśne.

Przypominamy, że 9 na 10 pożarów lasu to wynik działalności człowieka. Dlatego apelujemy o rozwagę i korzystanie z otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

W 2020 roku na terenie lasów RDLP w Warszawie wybuchło 145 pożarów. Dzięki stale prowadzonej obserwacji oraz szybkim reakcjom udało się ograniczyć ich łączną powierzchnię do zaledwie 79,5 ha. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku liczba oraz powierzchnia wykrytych pożarów zmniejszyły się.