Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł 2019

Już jutro obchodzić będziemy Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczna edycja poświęcona jest znaczeniu mokradeł w walce ze zmianami klimatu.

            Obszary podmokłe wspomagają obieg wody w skali lokalnej i regionalnej. Są naturalnym rezerwuarem wilgoci, a parująca z ich powierzchni woda ochładza klimat, by po pewnym czasie powrócić do ekosystemu w postaci opadów.

Torfowiska magazynując część tkanek roślinnych w pokładach torfu są najskuteczniejszym pochłaniaczem węgla organicznego pochodzącego z atmosfery.            Polska jako jeden z pierwszych krajów ratyfikowała podpisaną 2 lutego 1971 r. konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego, zwaną Konwencją Ramsarską.

Warto przypomnieć, że w lasach otaczających Warszawę znaleźć można wiele obszarów podmokłych, z których część objęta jest ochroną rezerwatową. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie znajduje się 9 rezerwatów torfowiskowych o łącznej powierzchni ponad 230 ha. Najważniejsze z nich to: Bocianowskie Bagno, Szerokie Bagno, Pogorzelski Jar, Bagno Jacka, Horowe Bagno oraz Bagno Pogorzel.

Aby chronić i obserwować naturalne procesy zachodzące w ekosystemach podmokłych, na terenie Nadleśnictwa Pułtusk wyłączono z prowadzenia gospodarki leśnej blisko 100 ha powierzchni leśnej stanowiącej podmokłe siedliska olsów.

            Należy również podkreślić, że leśnicy nie tylko chronią naturalnie występujące w terenie obszary podmokłe, ale podejmują również szereg działań zmierzających do zwiększenia ilości wody gromadzonej w środowisku. Za przykład mogą służyć m.in. programy małej retencji nizinnej realizowane w Nadleśnictwach Celestynów i Garwolin. W ramach ich realizacji leśnicy wybudowali i utrzymują 3 zbiorniki retencyjne, a także doprowadzili do odtworzenia blisko 50 ekosystemów wodnych oraz 3 obszarów bagiennych.

            Więcej o działaniach leśników można przeczytać w publikacji przygotowanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

            Zainteresowanych tematyką ochrony mokradeł zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej.