Asset Publisher Asset Publisher

Rozstrzygnięcie postępowania

Nawiązując do postępowania prowadzonego pn. „Audyt legalności oprogramowania w biurze RDLP w Warszawie oraz jednostkach z zasięgu działania dyrekcji – 2023” informujemy, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie dokonała wyboru oferty firmy RESPONSE Sp. z o.o.