Asset Publisher Asset Publisher

Regionalne Święto Lasu RDLP w Warszawie

10 czerwca w Siedlcach odbyło się Regionalne Święto Lasu.

Przed rozpoczęciem uroczystości dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marek Roman, wraz z nadleśniczym Jerzym Osiakiem i delegacją pracowników Nadleśnictwa Siedlce, złożyli kwiaty na grobie śp. Wacława Rogińskiego – pierwszego dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach.

Tegoroczne Regionalne Święto Lasu rozpoczęło się od odsłonięcia tablicy upamiętniającej Wacława Rogińskiego, umieszczonej na budynku dawnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach przy ul. Prusa. Tablicę odsłonili wspólnie: Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marek Roman – dyrektor RDLP w Warszawie oraz Jan Paradowski – emerytowany dyrektor RDLP w Warszawie.

Aby uczcić pamięć pokoleń leśników gospodarujących na terenie RDLP w Warszawie od ponad 100 lat, w Parku Miejskim Aleksandria, vis-a-vis budynku dawnej dyrekcji, posadzono dąb bezszypułkowy. Obok dębu leśnicy umieścili głaz z pamiątkową tablicą.

Po posadzeniu drzewa uczestnicy Regionalnego Święta Lasu udali się do siedleckiej katedry, gdzie mszę świętą w intencji leśników odprawił ksiądz biskup Kazimierz Gurda.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, gdzie zebranych gości uroczyście powitał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman.

W swoim przemówieniu dyrektor Marek Roman przedstawił charakterystykę  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, oraz zadania stojące przed leśnikami. Zwrócił również uwagę na znaczenie gospodarki leśnej dla ochrony przyrody i trwałości ekosystemów leśnych.

Następnie głos zabrali: Janusz Łogożny – zastępca dyrektora departamentu leśnictwa i łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przeczytał list od ministra Edwarda Siarki – pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Słowa do leśników skierowali również Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz zaproszeni goście.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników biura i jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

W obchodach Święta Lasu wraz z bracią leśną udział wzięli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji naukowych, związków zawodowych, a także przedstawiciele przemysłu drzewnego i firm współpracujących z LP.

Spotkanie zakończył  występ artystyczny ukraińskiej wokalistki oraz artystów z teatru ES w Siedlcach.