Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, zakup i montaż przesuwnej ściany modułowej do sali konferencyjnej biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zakup i montaż przesuwnej ściany modułowej w sali konferencyjnej budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z możliwością komunikowania się za pomocą drzwi pomiędzy wydzielonymi pomieszczeniami sali konferencyjnej, ze spełnieniem przepisów ppoż. i BHP. Przed przystąpieniem do wykonania ściany modułowej konieczna będzie wizyta w siedzibie Zamawiającego w celu wizji lokalnej, gdyż zamawiana ściana modułowa powinna kolorystyką oraz rysunkiem drewna nawiązywać do innych elementów stałego wyposażenia sali np. drzwi wejściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz ze wzorem formularza ofertowego i formularzem wyceny znajduje się w plikach załączonych na dole strony.

Wymagania dotyczące oferty:

  1. W ofercie powinny się znaleźć: elementy składowe ściany modułowej wraz z montażem (tj. całkowity koszt realizacji zamówienia), ich wycena w kwotach netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio do poszczególnych elementów, z podziałem na warianty i całościowym podsumowaniem.
  2. Forma złożenia oferty - drogą elektroniczną na adres: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl oraz do wiadomości na adres e-mail: administracja@warszawa.lasy.gov.pl
  3. Termin składania ofert - do 7 czerwca 2021 r.
  4. Wzór oferty stanowi załącznik umieszczony na dole strony.
  5. Zapewnienie montażu ściany modułowej i dostosowanie jej do powierzchni sali konferencyjnej biura RDLP  w Warszawie.