Asset Publisher Asset Publisher

O materiale przyszłości w Centrum Promocji Drewna

Blisko 200 uczestników wzięło udział webinarium pt. „DREWNO – BIOMATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI”.

Organizatorami wydarzenia byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Warszawski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Uczestników spotkania przywitał Robert Jaśkiewicz – zastępca dyrektora RDLP w Warszawie ds. ekonomicznych, który przedstawił nowoczesne i ciekawe sposoby wykorzystania drewna w budownictwie. Pierwszy referat "Drewno - innowacyjne produkty i zastosowanie" przedstawił dr hab. inż. prof. SGGW Paweł Kozakiewicz z Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. niestandardowe kierunki wykorzystania drewna, jako materiału do budowy wieżowców, samochodów czy jako zamiennik szyb o znaczącej przejrzystości – nawet ponad 80 %.

O zrównoważonym leśnictwie i innowacyjnych technologiach: czyli jak Stora Enso wykorzystuje drewno, opowiadał Michał Budnicki – zastępca dyrektora ds. zakupów Stora Enso. Warto nadmienić, że firma Stora Enso działająca w sektorze biogospodarki jest czołowym na rynkach światowych dostawcą materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa.

W kolejnej części Bożydar Neroj, Szef Produkcji Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przedstawił temat: „Monitoring zmian zasobów drzewnych według wyników Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, a wymagania i cele wynikające z nowego rozporządzenia LULUCF". W trakcie prezentacji przedstawił jakie szanse i wyzwania stoją przed współczesną gospodarką leśną.

Na zakończenie dr hab. inż. prof. UPP Edward Roszyk z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP w Poznaniu przedstawił temat: "Trudne rozmowy o drewnie, czyli jak promować biomateriał przyszłości". Uczestnicy webinarium mieli okazję poznać doświadczenia profesora w rozmowach o drzewach i drewnie z różnymi grupami odbiorców.

Drewno może być biomateriałem przyszłości, który powinien zastępować inne, energochłonne i szkodliwe dla środowiska materiały. To ważny dla współczesnego człowieka temat, który powinien być szeroko poruszany. Zrównoważona gospodarka leśna zapewnia nie tylko dostępność tego wspaniałego surowca, ale gwarantuje również trwałość lasów w przyszłości.