Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy w KL Auschwitz w latach 1940-1945

15 czerwca w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się konferencja poświęcona losom leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944.

Data konferencji nie była przypadkowa. Dzień wcześniej, 14 czerwca, przypada bowiem Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP na pamiątkę pierwszego transportu więźniów, który dotarł do Auschwitz z więzienia w Tarnowie. Wśród około 140 tysięcy polskich więźniów tego obozu znajdowały się osoby reprezentujące przekrój całego ówczesnego narodu polskiego. Więźniami obozu w Oświęcimiu było co najmniej 205 polskich leśników. Tylko niewielu ponad 30 z nich udało się przeżyć ten lub inne obozy koncentracyjne, do których byli przenoszeni.

O losach leśników, którzy trafili do Auschwitz opowiedział w swoim wystąpieniu dr Bohdan Piętka – historyk, pracownik naukowy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wśród więźniów obozu byli także leśnicy pochodzący z terenu dzisiejszej RDLP w Warszawie.

Piotr Kacprzak – zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, przedstawił zagadnienia dotyczące niemieckiego prawa leśnego obowiązującego na terenie Generalnego Gubernatorstwa w czasie II Wojny Światowej.

Dr Radosław Bąk – pasjonat historii, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Chrzanów przybliżył zagadnienia dotyczące współpracy uczniów Technikum Leśnego w Brynku z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i jej efektów.

Na zakończenie konferencji, ksiądz dr Lucjan Bielas ze Stowarzyszenia Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta przedstawił rozważania na temat postaw moralnych ówczesnych leśników i siły ich charakterów.

 

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Leśnicy polscy deportowani do KL Auschwitz w latach 1940- 1944”. Przygotowana przez Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. Św. Jana Gwalberta we współpracy z Muzeum w Auschwitz.