Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

Aktualne zasady funkcjonowania biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.), ustala się następujące zasady obsługi interesantów:

•      interesanci mogą osobiście dostarczać do zorganizowanego w siedzibie biura RDLP punktu podawczego wnioski i dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji leśnej, a także inne dokumenty związane z zapewnieniem pomocy obywatelom, w tym skargi, wnioski, petycje;

•      decyzje administracyjne wysyłane będą Pocztą Polską lub z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie z wyłączeniem możliwości odbierania osobistego;

•      w biurze RDLP nie może przebywać więcej niż jeden interesant korzystający z prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych lub uzyskujący wyjaśnienia od pracowników merytorycznych.

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, mailowo lub telefonicznie.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 uprzejmie prosimy interesantów wchodzących do siedziby biura RDLP o przestrzeganie zasady DDM:

DYSTANS - DEZYNFEKCJA - MASECZKA