Asset Publisher Asset Publisher

Droga dla społeczności lokalnej i leśnictwa

9 maja w Nadleśnictwie Pułtusk oficjalnie otwarto fragment drogi powiatowej łączącej Stare Lipniki z drogą wojewódzką nr 618.

Blisko dwukilometrowy odcinek powstał dzięki współpracy samorządu lokalnego i Lasów Państwowych. Inwestycja została dofinansowana ze środków funduszu lLeśnego kwotą 1,37 mln zł, co stanowiło niemal połowę kosztów. Pozostała część środków przeznaczonych na budowę drogi pochodziła z budżetu Powiatu Pułtuskiego (blisko 1,16 mln zł.) oraz Gminy Pułtusk (250 tyś. zł.)

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowym odcinku drogi dokonali wspólnie: wicepremier oraz minister rozwoju wsi i rolnictwa – Henryk Kowalczyk; przedstawiciele samorządu,a wśród nich starosta pułtuski – Jan Zalewski i zastępca burmistrza Pułtuska – Mateusz Miłoszewski – oraz Lasów Państwowych – p.o. dyrektor generalny LP – Józef Kubica, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – Marek Roman i nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk – Robert Wielkowski.

Wspólne inwestycje drogowe to działanie w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Nadleśnictwa RDLP w Warszawie wspomagają finansowo samorządy gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Środki pochodzące z funduszu leśnego przeznaczane są na budowy, przebudowy oraz remonty dróg, które stanowią istotne szlaki komunikacyjne niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, a także do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.