Asset Publisher Asset Publisher

Dobre z lasu - poszukujemy franczyzobiorcy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zachęca wszystkich zainteresowanych do przystąpienia na zasadach franczyzy do marki „Dobre z lasu”.

O PROJEKCIE

Projekt "Zdrowa żywność z polskich lasów", realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu
promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.
Znaczna część dziczyzny pozyskanej w Polsce jest eksportowana do zakładów przetwórczych w Europie Zachodniej, co w połączeniu z zanikiem tradycji przetwarzania i konsumowania dziczyzny w naszym kraju znacznie ogranicza społeczeństwu możliwość jej poznania i posmakowania.
Jednym z celów projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” jest odwrócenie tego niekorzystnego dla polskich konsumentów trendu i umożliwienie konsumpcji w pełni ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności po konkurencyjnych rynkowo cenach. Realizacja tego zadania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

O marce
Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społecznopromocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”.
Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.
Logotyp „Dobre z lasu” to także gwarancja, że żywność, którą mamy w dłoni, jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zachęca wszystkich zainteresowanych do przystąpienia na zasadach franczyzy do marki „Dobre z lasu”. Sklep Dobre z Lasu w założeniu prowadzony jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Operatora wyłania RDLP w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe nadzorowane są przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP).


RDLP w Warszawie zachęca wszystkie zainteresowane Podmioty do przystąpienia do projektu zgodnie z poniższym opisem.


OPIS
Lokal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora. Lokal powinien mieścić się w możliwie najlepszym punkcie handlowym, charakteryzującym się dużym ruchem pieszych i z możliwością zaparkowania samochodu. Operator odprowadza miesięczną opłatę za użytkowanie znaku towarowego Dobre z Lasu (% od obrotu netto). Zadaniem RDLP jest wykonanie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz nadzorowanie na funkcjonowaniem sklepu. Produkty wprowadzane do obrotu w sklepie Dobre z Lasu muszą być zaakceptowane przez CILP i zgodne z ofertą Dobre z Lasu na stronie internetowej www.dobrezlasu.pl. Operator ma prawo dokonywać zakupów wyłącznie u producentów zaakceptowanych przez CILP. Osoba nadzorująca funkcjonowanie sklepu musi mieć wgląd w raporty sprzedaży sklepu, celem weryfikacji obrotu i odpisu procentowego.


Wsparcie franczyzodawcy (w gestii RDLP):


1. Oznaczenie zewnętrzne i wewnętrzne sklepu.
2. Architektoniczny projekt aranżacji sklepu.
3. Projekt technologiczny.
4. Wsparcie marketingowe obejmujące:

a. wsparcie promocyjne przy uruchomieniu sklepu (samplingi, lokalne radio),
b. materiały promocyjne,
c. materiały edukacyjne,
d. ulotki,
e. konkursy dla klientów,
f. zakładka na stronie www.dobrezlasu.pl;
g. Facebook, Instagram,
h. Udostępnienie sklepu internetowego (przekierowanie do rejonu RDLP),
i. Realizacja zamówień dla Jednostek RDLP.

5. Okresowe szkolenia pracowników.
6. Specjalne ceny zakupu u producentów zakwalifikowanych jako Dobre z Lasu.

Wymagania franczyzodawcy:

1. Dysponowanie przez franczyzobiorcę lokalem handlowym o powierzchni 55-100 m2
2. Parking lub miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych
3. Min. 12 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnego sklepu spożywczego
4. Prowadzenie sprzedaży następujących grup towarowych:

a. wędliny z dziczyzny (świeże i pakowane);
b. mięso z dziczyzny;
c. przetwory mięsne;
d. przetwory inne;
e. miody;
f. soki;
g. grzyby (suszone i marynowane);
h. herbaty;
i. zioła;
j. owoce runa leśnego;
k. produkty uzupełniające pochodzenia leśnego;
l. ryby.

5. Wszystkie produkty wprowadzone do sprzedaży muszą spełniać wymogi marki Dobre
z Lasu opracowane przez CILP we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
6. Franczyzobiorca wpłaca miesięcznie określony w umowie % od obrotu netto
przeznaczony na fundusz marketingowy.

Po więcej szczegółów odnośnie prowadzonej działalności przez Lasy Państwowe (dostawcy, asortyment) zapraszamy na stronę internetową www.dobrezlasu.pl

Termin i kontakt


Wszystkie Podmioty zainteresowane przystąpieniem do współpracy w ramach marki Dobre z Lasu prosimy o udzielenie informacji zwrotnej w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl wskazując wstępną propozycję lokalizacji sklepu oraz przybliżony termin gotowości jego otwarcia.
Osoby zainteresowane współpracą w zasięgu administracyjnym RDLP w Warszawie (w mieście Warszawa) mogą uzyskać szczegółowe informacje u Pani Elizy Osińskiej eliza.osinska@warszawa.lasy.gov.pl, tel. 225173334; kom. 604083400