Aktualności Aktualności

Zasadzili się Na Zdrowie

3 800 młodych sosen zasadzili w ostatni piątek pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Drewnica odnowili fragment lasu położony przy trasie prowadzącej do Wyszkowa.

            Na powierzchni w leśnictwie Rybienko punktualnie o 10 zameldowali się pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Powiatowej SSE w m. st. Warszawie, Powiatowej SSE w Wyszkowie oraz Granicznej SSE w Warszawie.

            Po krótkim wprowadzeniu i szkoleniu dotyczącym sposobu sadzenia uczestnicy z zapałem przystąpili do pracy. Pod czujnym okiem leśników posadzono łącznie 3 800 młodych sosen. Odnawiana powierzchnia zostanie w najbliższych dniach uzupełniona sadzonkami drzew liściastych: dębu, brzozy, jarzębu i lipy.

Wspólne sadzenie było częścią ogólnopolskiej akcji #ZasadźSięNaZdrowie zainicjowanej z okazji 100-lecia służb sanitarnych i 95-lecia Lasów Państwowych. Choć obie instytucje różnią się realizowanymi zadaniami oraz obszarem działań, to łączy je troska o zdrowie mieszkańców Polski.

Warto podkreślić, że las jest doskonałym miejscem relaksu fizycznego i psychicznego. Regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i zachowania jakości życia ludzi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna i Lasy Państwowe podczas wspólnej akcji w całej Polsce chcą zasadzić 16 tys. sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych na terenach zarządzanych przez LP.

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew,  czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, np. na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia).

W dużej mierze dzięki leśnikom lasy zajmują obecnie już 30 proc. powierzchni Polski, podczas gdy tuż po drugiej wojnie światowej było to niecałe 21 proc. Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych jest znacznie mniejsze niż jego naturalny roczny przyrost, dlatego systematycznie rośnie nie tylko obszar zajmowany przez lasy, ale też ich zasobność - jest w nich coraz więcej dojrzałych drzew, są one coraz starsze i grubsze.

W LP tzw. zapas drewna na pniu przekracza dziś ponad 2 mld m3 – to o ponad 60 proc. więcej niż w 1989 r. W uproszczeniu można powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

W tym roku leśnicy posadzą drzewa na powierzchni ok. 55 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się kilkanaście młodych. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur,  dostosowując skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.