Aktualności Aktualności

Wspólna inwestycja drogowa odebrana

W poniedziałek 20 maja uroczyście otwarto drogę powiatową na odcinku Grabówiec – Zatory w powiecie pułtuskim.

            Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Starosta Pułtuski – Jan Zalewski, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba oraz przedstawiciele Lasów Państwowych – Marek Roman dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk – Robert Wielkowski. Wyremontowaną drogę oraz most poświęcił ks. Mirosław Danielski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Zatorach.

            Oddana wczoraj droga powiatowa o długości niemal 7,5 km w znacznej części przebiega przez tereny leśne. Koszt jej rozbudowy wyniósł 5 802 993 zł, a wkład Lasów Państwowych – 2 600 000 zł. Środki przekazane na ten cel przez Lasy Państwowe pochodziły z Funduszu Leśnego.

            Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz zaproszeni goście odwiedzili również wybudowaną niedawno kancelarię leśnictw Grabowiec i Zatory. Obecny na miejscu ks. Mirosław Danielski poświęcił ten nowoczesny, drewniany budynek, który będzie służył pracującym w tym miejscu leśnikom.