Aktualności Aktualności

TRWA AKCJA „BEZPIECZNY LAS 24”

W poniedziałek (27 maja) ruszyła ogólnopolska akcja Straży Leśnej „Bezpieczny Las 24”. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów.

Zagrożenie pożarowe w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie osiągnęło poziom alarmowy, a panujące warunki pogodowe tylko pogłębiają ten stan. Wysokie temperatury i mocny wiatr, bezpośrednio przekładają się na panujące aktualnie wysokie zagrożenie pożarowe. Niestety ostatnie przelotne deszcze nie były wystarczające, by przynieść długotrwały efekt.

W ostatnich dniach wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 oscyluje w okolicach 10%, a o godzinie 13:00 spada już znacznie poniżej tego progu. W północnej części RDLP w Warszawie wilgotność ściółki o godzinie 13 spadła wczoraj do poziomy 6,6%. Oznacza to, że prawdopodobieństwo powstania pożaru jest bardzo duże.

By zadbać o bezpieczeństwo lasów i osób z nich korzystających Straż Leśna we  współpracy z Policją, Państwową Strażą Rybacką, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Parków Narodowych, Strażą Miejską i Strażą Graniczą, będzie zwracała szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów p.poż. w lasach i ich sąsiedztwie. Działania te uzupełnią prowadzony w okresie wzmożonej palności monitoring lasów.

Na razie nie ma przesłanek do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, jednak apelujemy by podczas wizyt w lesie powstrzymać się od używania ognia, nawet w miejscach do tego przeznaczonych. Przy tak niskiej wilgotności ściółki wystarczy iskra by wzniecić pożar.

Co bardzo ważne - za zdecydowaną większość pożarów lasu winę ponosi człowiek. Statystycznie ponad 90%  wszystkich pożarów w lasach spowodowanych jest działalnością człowieka, a aż 40% to celowe podpalenia.

Celowe podpalenia zdarzają również na terenie lasów RDLP w Warszawie. Ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców jest bardzo trudne. W 2022 roku, dzięki wytrwałej pracy operacyjnej strażników leśnych korzystających m.in. z fotopułapek, udało się zatrzymać podpalacza działającego na terenie Nadleśnictwa Łochów. Nagranie z fotopułaki ujawniło wyjątkowo bulwersujące zachowanie sprawcy, który wzniecał pożar wspólnie z małym dzieckiem. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

 

Pamiętajmy, że ogień jest niebezpieczny nie tylko dla lasu, ale również dla jego mieszkańców. Szczególnie dla młodych zwierząt: drobnych ssaków, płazów, gadów czy owadów, które nie są w stanie uciec przed płomieniami.

Apelujemy o rozwagę i wyjątkową ostrożność:

  • Przed wycieczką do lasu sprawdź aktualne zagrożenie pożarowe na terenie, który planujesz odwiedzić. Można to zrobić korzystając z map zagrożenia pożarowego publikowanych w Banku Danych o lasach - LINK
  • Upewnij się, że w wybranym przez ciebie terenie nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Tutaj również pomocna będzie aplikacja mBDL - LINK
  • Nie wjeżdżaj samochodem do lasu. Pozostaw go w miejscu do tego przeznaczonym. Rozgrzany silnik może doprowadzić do zapłonu suchej ściółki, znajdującej się pod samochodem czy w jego pobliżu.
  • Pamiętaj, że w lesie i w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  • Zabronione jest także wypalanie traw i pozostałości roślinnych na terenach leśnych.
  • Reaguj na nietypowe zachowania ludzi w lasach. Jeśli zauważysz ogień lub dym zadzwoń pod nr. alarmowy 112!