Aktualności Aktualności

Przekazanie nieruchomości żołnierzom

Wczoraj w godzinach południowych odbyło się uroczyste przekazanie nieruchomości położonej na terenie Nadleśnictwa Drewnica w użytkowanie Ministerstwa Obrony Narodowej.

W wydarzeniu wzięli udział: Łukasz Kudlicki – szef gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, Edward Siarka – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Józef Kubica – dyrektor generalny Lasów Państwowych, gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Marek Roman – dyrektor RDLP w Warszawie, płk Dariusz Maciąg – szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury, płk Mieczysław Gurgielewicz – Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady OT, płk Witold Bubak – dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT .

Dzięki dobrej współpracy między Stołecznym Zarządem Infrastruktury, reprezentującym MON, a Nadleśnictwem Drewnica reprezentującym Lasy Państwowe, udało się doprowadzić do przekazania w użytkowanie gruntów byłego obiektu wojskowego Słupno.

Obiekt o powierzchni ponad 6,5 ha posłuży jako miejsce zakwaterowania i szkolenia pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysłuży się w ten sposób do poprawy bezpieczeństwa i obronności państwa.