Aktualności Aktualności

Pamiętamy o ofiarach II Wojny Światowej

Polskie lasy były miejscem wielu wojennych walk, dawały żołnierzom nie tylko schronienie, ale i niezbędny budulec czy opał. Leśnicy aktywnie walczyli o wolność i niepodległość narodu polskiego, ponosząc niejednokrotnie najwyższą ofiarę. Dlatego pamięć o tragicznych wydarzeniach II Wojny Światowej jest stale obecna w sercach kolejnych pokoleń leśników.

W 82 rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę uczczono pamięć leśników, którzy oddali swe życie za ojczyznę. Przy pomniku leśników mazowieckich poległych w walkach o niepodległość Polski, kwiaty złożyli: Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Sławomir Mydłowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów.