Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nawiązując do postępowania pn. „Dostawa i konfiguracja 2 serwerów oraz rozbudowa macierzy IBM Storwize V5000” informujemy, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie dokonała wyboru oferty firmy IT Solution Factor sp. z o.o.

Oferta firmy była najkorzystniejsza cenowo.