Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - dzień wolny od pracy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy, 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od pracy.

W pozozstałe dni biuro RDLP w Warszawie pracuje bez zmian.