Aktualności Aktualności

Jubileuszowy Hubertus Węgrowski

Już po raz 10. w Węgrowie zorganizowano święto leśników, myśliwych i jeźdźców. Uroczystości towarzyszyła parada z rynku na pobliskie błonia w Węgrowie. Tegoroczny Hubertus wpisał się w 100-lecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości i 95-lecie Polskiego Związku Łowieckiego.

Jestem wdzięczna, że to wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze, jakim są polskie lasy, możemy przekazać kolejnym pokoleniom, gdyż nie dostaliśmy go na własność. Naszym zadaniem jest mądrze nim zarządzać - podkreślała wicemarszałek Senatu Maria Koc, która przywitała przybyłych do Węgrowa leśników, myśliwych, rolników, parlamentarzystów, reprezentantów władz państwowych i samorządowych oraz duchowieństwa, w tym kard. Gerharda Müllera, wieloletniego prefekta Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Nawiązując do słów wicemarszałek dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny przypomniał, że w Polsce lasów przybywa. - Powierzchnia lasów, po dwóch wojnach światowych, tak mocno zniszczonych i zdewastowanych powiększyła się dziś dwukrotnie. Świadczy to o waszej pracy dla przyszłych pokoleń, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. To dzięki Wam mamy w Polsce wspaniałe zasoby przyrodnicze oraz środowisko naturalne.

Dyrektor zaznaczył również, że LP są organizacja odpowiedzialną społecznie. - Wypracowujemy środki finansowe, którymi dzielimy się ze społeczeństwem.
Jako przykład podał budowę dróg samorządowych. - Są to działania, szczególnie ważne w terenach wiejskich, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydatkowaliśmy ponad 180 mln zł.

Natomiast Jan Szyszko, poseł i były minister środowiska podkreślił, że ważne jest racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Przypomniał również konferencję, która się odbyła dwa lata temu w Sejmie na temat zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato Si”, której inicjatorem był obecny na uroczystości w Węgrowie ks. kardynał Gerhard Müller. - To było wielkie wyróżnienie dla Polski, wielkie uznanie dla polskich leśników, rolników i myśliwych - wspominał. W uznaniu zasług kardynał Müller został uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego, który wręczył Andrzej Konieczny.

Albert Kołodziejski, reprezentujący przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Piotra Jenocha, zauważył, że polski model łowiectwa jest jednym z bardziej stabilnych i efektywnych form szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej oraz ochrony przyrody. Jak twierdzi Kołodziejski polscy myśliwi, jako jedni z pierwszych w Europie wprowadzili w życie zasadę racjonalnego łowiectwa.

Elementem wieńczącym część oficjalną węgrowskiego Hubertusa było posadzenie „Dębu niepodległości” pobłogosławionego przez papieża Franciszka.  Posadzone drzewo ma upamiętniać 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Hubertus Węgrowski, którego współorganizatorami były RDLP w Warszawie i Białymstoku, a także Polski Związek Łowiecki - Okręg Siedlecki, to również prezentacja modelu i dorobku przyrodniczego LP. Na stanowiska edukacyjne zapraszały: nadleśnictwo Łochów oraz leśne kompleksy promocyjne „Puszcza Knyszyńska” i „Puszcza Białowieska”.

Goście Hubertusa mieli również możliwość degustacji zdrowej żywności z polskich lasów i wsi, poznania dorobku kół łowieckich Mazowsza i Podlasia, jak również obejrzenia pokazów psów myśliwskich ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich, wzięcia udziału w konkursach i zabawach dla dzieci, a także obserwowania pogoni za lisem. Na zakończenie Hubertusa wystąpił zespół „Golec uOrkiestra”.