Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe

Termomodernizacja budynków

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem oze w budynkach)"

Planowany okres realizacji: 2017-2022 r.

Głównymi celami projektu są:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez:
  • zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
  • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
  • racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
  • zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym;
 • poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania;
 • podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery.

Wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.:

 • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
 • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu to ponad 116 mln zł.

Ze środków funduszu leśnego przewiduje się pokrycie 100% kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynku, w tym instalacji wraz z montażem (zgodnie z zakresem wskazanym w audycie energetycznym). Pozostałe koszty finansowane będą ze środków własnych jednostek LP.

Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, natomiast nadzór nad realizacją projektu pełni Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Działania realizowane w ramach projektu przez jednostki z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

W 2017 roku:

 • Termomodernizacja budynku biura Nadleśnictwa Chojnów łącznie z zastosowaniem OZE (wartość nakładów inwestycyjnych to 739 639 zł).

Inwestycja pozwoli na :

 • Roczne oszczędności energii elektrycznej na poziomie 1,08 MWh
 • Roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 333,94 GJ
 • Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 32,46 tony
 • Roczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych na poziomie 35 301 zł

Inwestycje termomodernizacyjne zakwalifikowane do projektu na 2018 rok:

 • Termomodernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Sokołów (wartość nakładów inwestycyjnych to 374 300 zł)
 • Termomodernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Siedlce (wartość nakładów to 485 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego w Skierdach- Nadleśnictwo Jabłonna (wartość nakładów inwestycyjnych to 401 400 zł)
 • Termomodernizacja budynku leśniczówki z kancelarią w miejscowości Leśnogóra- Nadleśnictwo Siedlce (wartość nadkładów inwestycyjnych to 129 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku leśniczówki z kancelarią w miejscowości Wólka Kamienna 11 – Nadleśnictwo Siedlce (wartość nakładów inwestycyjnych to 106 000 zł)
 • Termomodernizacja podwójnej osady leśnej w miejscowości Kąty Czernickie- Nadleśnictwo Łochów (wartość nakładów inwestycyjnych to 144 000 zł)
 • Termomodernizacja podwójnej osady leśnej w miejscowości Miednik- Nadleśnictwo Łochów (wartość nakładów inwestycyjnych to 144 000 zł)

Inwestycje znajdujące się na liście rezerwowej na 2018 rok:

 • Termomodernizacja budynku leśniczówki z kancelarią w miejscowości Klimonty- Nadleśnictwo Siedlce (wartość nakładów to 139 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku leśniczówki z kancelarią w miejscowości Wilczonek- Nadleśnictwo Siedlce (wartość nakładów to 72 000 zł)

Wszelkie nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu pokrywane są ze środków Funduszu Leśnego.