Projekty rozwojowe Projekty rozwojowe

Polskie Domy Drewniane – Mieszkaj w zgodzie z Naturą

Projekt Polskie Domy Drewniane jest działaniem rozwojowym PGL LP.

Projekt ma na celu wprowadzenie do powszechnego stosowania zasad zrównoważonej gospodarki środowiskowej poprzez:

 • poprawę bilansu węglowego (magazynowanie CO2 w budynkach z drewna oraz tym samym ograniczenie emisji CO2 powstającego przy produkcji materiałów budowlanych używanych do technologii murowanej – cement, styropian itp.) - budowę budynków energooszczędnych z drewna na potrzeby własne;
 • poprawę bilansu energetycznego – mniejsze zużycie energii pierwotnej niezbędnej do utrzymania budynków;
 • do propagowanie efektywnego wykorzystanie surowca drzewnego jako materiału budowlanego;
 • gromadzenie i udostępnianie bazy wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z budownictwem z drewna na potrzeby własne oraz sektora publicznego.

Projekt wpisuje się w realizację krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowanej w Ministerstwie Rozwoju, w flagowy projekt Ekobudownictwo- stymulowanie przygotowania i wdrażania wybranych produktów budownictwa ekologicznego (w tym z surowców naturalnych) z uwzględnieniem wymogów efektywności energetycznej nowoczesnych materiałów budowlanych - SOR – wersja z 20.12.2016 r.

Cele projektu:

 1. Ograniczanie emisji CO2 poprzez szersze wykorzystanie drewna jako najbardziej pro-środowiskowego surowca budowlanego.
 2. Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa z drewna stosowanego w PGL LP .
 3. Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego.
 4. Aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym .
 5. Zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany.
 6. Obniżenie zużycia energii w PGL LP.

Jednostki z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w najbliższym czasie zrealizują następujące inwestycje kubaturowe wpisujące się w założenia projektu:

 • Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej  w Nadleśnictwie Jabłonnej -2017 rok       
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Łuków - 2017 rok
 • Budowa „Obiektu Promocji Budownictwa z Drewna z funkcja administracyjną” przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Łuków -2018 rok
 • Budowa osady leśnej przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Drewnica – 2018 rok
 • Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w szkieletowej technologii drewnianej w Nadleśnictwie Drewnica – 2017/2018 rok
 • Budowa budynku biurowego przy maksymalnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych w Nadleśnictwie Płońsk – 2018/ 2019 rok