Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat B6 Comfortline 2,0 TDI-CR.

Szczegółowe informacje o przetargu i sprzedawanym samochodzie można uzyskać osobiście w siedzibie RDLP w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 278, w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00, lub telefonicznie pod numerem 22 517 33 30.

Ofertę sporządzoną według załącznika do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w zaklejonej kopercie zawierającej dopisek „Oferta zakupu Volkswagen Passat”. Nie otwierać przed 29 marca 2018 r. godz. 10:15, w sekretariacie RDLP w Warszawie.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2018 r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej można znaleźć pełny tekst ogłoszenia oraz wzór formularza oferty.