Aktualności Aktualności

Zmiana na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Garwolin

Uwzględniając wniosek Pana Jana Karwowskiego o przejście na emeryturę, po 48 latach pracy zawodowej - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman z dniem 3 października 2018 roku, odwołał go ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Garwolin.

Jednocześnie z dniem 3 października 2018 roku na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Garwolin został powołany Ryszard Świderski – dotychczasowy główny specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Nadleśniczy Ryszard Świderski jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz legitymuje się 32 letnim stażem pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w tym ponad 28 lat pracy w Nadleśnictwie Mińsk.