Aktualności Aktualności

Uczczono pamięć leśników i ich rodzin pomordowanych na wschodzie

18 września, w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, już po raz siódmy odbyły się uroczystości upamiętniające leśników, którzy oddali swe życie broniąc ojczyzny przed sowiecką agresją.

            Mottem tegorocznego spotkania były słowa utworu Andrzeja Kołakowskiego „Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę”.

     Przy pomniku „Leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948” spotkali się kombatanci uczestniczący w wydarzeniach II wojny światowej, przedstawiciele społeczności lokalnej zaangażowani w utrwalanie pamięci o polskich żołnierzach, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie okolicznych szkół oraz leśnicy z różnych części kraju. Uroczystościom towarzyszyła oprawa przygotowana przez Orkiestrę Wojskową oraz Wojskowa Asysta Honorowa.

     Wielu uczestników zwracało uwagę na szczególną, patriotyczną wartość uroczystości. W swych wypowiedziach podkreślali oni rolę leśników w walkach o niepodległość, zachowanie pamięci i budowaniu patriotycznych postaw społecznych oraz edukacji społeczeństwa.

     Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie przygotowane przez uczniów z Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, którzy w tym roku objęli patronat nad Dębowym Lasem Pamięci. Młodzież przygotowała wzruszający spektakl pod tytułem „Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę”. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie młodzieży , która wspominając poprzednie pokolenia dała piękny przykład pamięci historycznej i patriotycznych wartości.

     Pamięć o bohaterach poległych na wschodzie jest szczególnie bliska sercom leśników. Jednym z pierwszych aresztowanych, był ówczesny Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych – Adam Loret, którego okoliczności śmierci i miejsce spoczynku do dziś pozostają nieznane.