Aktualności Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych

12 września w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, odbyło się powiedzenie Stałej Komisji ds. współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z podmiotami świadczącymi usługi leśne.

Na spotkaniu omówiono wytyczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawie postępowań przetargowych planowanych do przeprowadzenia w 2018 roku, poruszono również kwestię sytuacji na rynku usług leśnych i problemów przedsiębiorców leśnych.

            Ważnym punktem spotkania było przedstawienie zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, polegających na elektronizacji postępowań przetargowych. Przedstawiciele RDLP w Warszawie zwrócili uwagę na konieczność posiadania przez firmy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który niezbędny jest do podpisania dokumentów przetargowych.

            W czasie spotkani rozmawiano także na temat pracochłonności prac leśnych, stawek za usługi leśne oraz kryteriów stosowanych przez jednostki podczas oceny ofert.