Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Informujemy, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

    „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

   Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

   Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały do 14 listopada 2017 r.

  Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

   Uwagi odnoszące się do obszaru danego nadleśnictwa prosimy przesyłać na adres siedziby właściwego nadleśnictwa lub adres mailowy, który mogą Państwo znaleźć w ogłoszeniu dotyczącym konsultacji na stronie nadleśnictwa, na formularzu uwag.

   W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. tel. (22) 517 33 22 lub kierować zapytania oraz uwagi drogą mailowa na adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.