Aktualności Aktualności

Kolejny Las Erasmusa rośnie w Celestynowie

Studenci z Kurdystanu, Grecji, Hiszpanii, Indii, Rosji, Turcji i Polski wspólnie z leśnikami posadzili „Las Erasmusa”.

            Tym razem wspólne sadzenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Celestynów. W słoneczne środowe przedpołudnie studenci ze Stowarzyszenia Wspierania Międzynarodowych Wymian Studenckich Erasmus Student Network (ESN), pod opieką celestynowskich leśników, posadzili ponad 2 tysiące młodych sosen.

Wspólne sadzenie drzew było również okazją do rozmów o lasach i leśnictwie Polski i świata. By lepiej poznać zagadnienia związane z lasami i gospodarką leśną, po zakończonym sadzeniu, studenci odwiedzili Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Wzięli tam udział w krótkich zajęciach przygotowanych przez edukatorów leśnych.

            Lasy zasadzone rękami studentów z programu Erasmus rosną w kilku miejscach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W ostatnich latach międzynarodowe grupy studentów sadziły las m.in. w Nadleśnictwach Płońsk i Celestynów.

            „Las Erasmusa” to akcja społeczna, w czasie, której studenci ze stowarzyszenia Erasmus Student Network sadzą drzewa we współpracy z Lasami Państwowymi.