Aktualności Aktualności

Dziś Międzynarodowy Dzień Lasów

W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Lasy i zrównoważone miasta”.

Z tej okazji już wczoraj w Centrum Prasowym PAP obyła się debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Lasów Państwowych, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Lasów Miejskich – Warszawa.

            W czasie debaty podkreślano szczególną rolę jaką lasy odgrywają dla mieszkańców terenów miejskich. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny przypomniał, że dzięki pracy polskich leśników powierzchnia lasów stale rośnie, a na każdego mieszkańca Polski przypada aktualnie 0,24 ha lasu.

            Warszawa jest miastem wyjątkowym, otoczonym zielonym pierścieniem lasów, które częściowo położone są również na jej terenie. Dodatkowo w bliskim sąsiedztwie znajduje się Kampinoski Park Narodowy, drugi pod względem wielkości obiekt tego typu w Polsce. Lasy Państwowe czterech nadleśnictw otaczających stolicę wspólnie z Lasami Miejskimi – Warszawa od 2005 roku stanowią Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”. O szczególnych zadaniach, jakie dla społeczeństwa spełnia ten obszar, mówił w swojej prezentacji Marek Roman – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Lasy LKP są m.in. źródłem czystego powietrza, są też miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Na terenie LKP dostępnych jest blisko 400 km szlaków pieszych, 170 km szlaków rowerowych, miejsca postoju pojazdów oraz pola biwakowe – podkreślał dyrektor Marek Roman. Zwrócił on również uwagę na bogatą ofertę edukacyjną przygotowaną przez leśników.

            Aktywną edukację leśną skierowaną do mieszkańców Warszawy prowadzą również Lasy Miejskie – Warszawa, jednostka budżetowa zajmująca się lasami będącymi w użytkowaniu m. st. Warszawy. Andżelika Gackowska – z-ca dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa podkreślała duże potrzeby mieszkańców stolicy związane z edukacją i korzystaniem z lasów. Przedstawiła również działania prowadzonego przez LM-W Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, w którym fachową pomoc znajdują m.in. ofiary kolizji drogowych.

            Znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Kampinoski Park Narodowy, również wpływa na jakość życia w stolicy, jest także miejscem wycieczek jej mieszkańców. O działaniach podejmowanych przez Park w celu uregulowania własności gruntów w jego wnętrzu opowiadał dyrektor Mirosław Markowski. Prowadzony przez Kampinoski Park Narodowy program wykupu gruntów jest działaniem unikatowym na skalę europejską – podkreślał.

            W Międzynarodowy Dzień Lasów warto docenić sąsiedztwo terenów leśnych oraz pracę leśników, którzy prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną sprawiają, że lasy spełniają jednocześnie tak wiele funkcji.