Aktualności Aktualności

Bo przysięgaliśmy na Orła i Krzyż

Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne uroczystości przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948”

     18 września, w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, warszawscy leśnicy i zaproszeni goście uczcili pamięć leśników, którzy oddali swe życie broniąc ojczyzny przed sowiecką agresją. 

     Przy pomniku spotkali się kombatanci uczestniczący w wydarzeniach II wojny światowej, przedstawiciele społeczności lokalnej zaangażowani w utrwalanie pamięci o polskich żołnierzach, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie okolicznych szkół oraz leśnicy z różnych części kraju. Uroczystościom towarzyszyła oprawa przygotowana przez Orkiestrę Wojskową z Dęblina oraz Wojskowa Asysta Honorowa.

     Wielu uczestników zwracało uwagę na szczególną, patriotyczną wartość uroczystości. W swych wypowiedziach podkreślali oni rolę leśników w walkach o niepodległość, zachowanie pamięci i budowaniu patriotycznych postaw społecznych oraz edukacji społeczeństwa.

     Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie przygotowane przez uczniów z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Młodzież w opowiedziała o losach  Polaków, w tym leśników, wywiezionych na wschód po 1939 roku. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie młodzieży , która wspominając poprzednie pokolenia dała piękny przykład pamięci historycznej i patriotycznych wartości.

     Pamięć o bohaterach poległych na wschodzie jest szczególnie bliska sercom leśników. Jednym z pierwszych aresztowanych, był ówczesny Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych – Adam Loret, którego okoliczności śmierci i miejsce spoczynku do dziś pozostają niewyjaśnione.