Aktualności Aktualności

"BO PRZYSIĘGALIŚMY NA ORŁA I KRZYŻ”

Pod takim hasłem 7 kwietnia odbyły się uroczystości przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948" zorganizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Celestynów, Stowarzyszenie „Klub Twórczego Myślenia", gminę Celestynów i gminę Kołbiel.

      Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta odprawiona w intencji pomordowanych. Po jej zakończeniu odegrano hymn państwowy, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. Ważnym punktem wydarzenia było przekazanie uczniowskiego patronatu nad „dębowym lasem pamięci". Nadleśniczy Artur Dawidziuk odczytał akt przekazania patronatu i złożył go na ręce pani Anny Piętki – Dyrektor Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Podziękował także nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka", którzy przez ostatni rok opiekowali się tym żywym pomnikiem. Następnie uczniowie złożyli kwiaty przy dębach upamiętniających pomordowanych leśników.

Uroczystości zakończyła wzruszającą część artystyczną pt. „BO PRZYSIĘGALIŚMY NA ORŁA I KRZYŻ" przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Kołbieli.